The Altin- Yuva (Abelda) Family

Father and Mother

ALBUM

 

yermia varon

fortuna gormezano

1800-1880?

1800-1880?

BulisaVaron Graziani

Salmom Varon

1850?-1920?1

850?-1920?

1850?-1920?

1850?-1920?

Rahamim Varon

(brother of sara)

Jeremia & Ida Varon

(brother of sara)

Sara(abelda) AltinUva

(Varon)

Shmuel (abelda)

AltinUva

1904-1972

1902-1983 1898-1981

1910-23/9/1986

1900?-1976

    PARENTS SALMON AND BOLISA    

Abelda Altin Yuva TREE

Bohor ABELDA

Benvenida RUSO ABELDA

Shmuel AltinYuva

1912-1977?

Senyora AltinYuva

Levi

Itshak

Abelda

Rivka AltinYuva

Bar David

1902-17/04/1979

Salomon

AltinYuva

3/9/1907-1/10/1977

Roza AltinYuva

Elimelech

1921-28/9/2000

Sara

Yosef

Joya

David

Kali

Yaakov

Rashel

Goya

Mazal

Yuda

Mati

Avram

Shoshana

Ziva

Rachel

Ester

Rachel

Izik

Yehuda

Leyla

Rachel

Shlomo

Shmuel

Rivka

Yosef

Shmuel

Sigal

Beti

Shmulik

Izik

Yossi

Urii

Ziv

Tomer

David

Rivka

Israel

Meirav

Michal

Eyal

Zvika

Orit

Yafa

Alex

David

Meir Riki

Sima

Zadok

Anat

Ziv

Shlomi

Kali

Galit

Moria

Rave

Teshura

Matat

Yaakov

Avi

Eti

Kobi

Amit

        Sharit Naama Dudu Mor Afik Gil Tal                                               Dana Hila Reut                                

Varon TREE

 

Map of Turkey

Daughters

Rashel Bar-Natan

Joya Graziani

Husbands and Wifes

Rashel & Santo

Bar-Natan

Joya & David

Graziani

Grandsons and granddaoghters

Shlomo Bar Natan

1959

Rivka Atia

20/5/1959

Joseph Graziani

25/11/1960

Shmuel Bar Natn

1965

Shmulik Graziani

3/3/1966

 

Graziani Joseph (sun of David) wedding Rishon le Zion Israel 1982

Husbands and wifes of grandsons and granddaoghters

Shlomo

Bar Natan

Shmuel &

Bar Natan

Joseph & Kohava

Graziani

Shalom & Rivka

Atia

Shmuel & Dikla

Graziani

Great-grandson

Sharit Atia

30/1/1991

David Graziani

11/7/1986

Naama Graziani

29/4/1984

Mor Graziani

4/7/1995

Afik Goya Graziani

06/082000

Gil Joy Graziani

01/02/2002

Tal Hen Graziani

13/06/2004

 

 

More Picture.....

2010

Rachel & shlomo

David Joya Rivka Josef @littel Shmulik Grazsiani 1969

Rachel & Joya 1967

Joya Rivka Josef & Shmulik Graziani 1967

Shmulik Graziani 1967

Rivka Josef & Shmulik Graziani 1967

Shmulik Graziani 1967

 

 

 

 

 

 

Dir my family .Please send me photos you got to my address below.

E -mail me : graziany@netvision.net.il

Last modify 10/03/2020