משה (ג'וחא) צלח

1.4.1942-28.10.1968

PIC VDO

מן העיתונות